Giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Chính trị quốc gia Sự thật
272 Trang
14.5 x 20.5
Bìa mềm
2021
Còn hàng

Giá KM: 54,000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 60,000 đ - Tiết kiệm: 6,000 ₫ ( -10% )

Mã sản phẩm: QGST 2021

Lượt xem: 59 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

  Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 28/3/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 94-KL/TW “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân". Kết luận số 94-KL/TW khẳng định, đổi mới việc học tập (bao gồm cả nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên....) lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược, đồng thời yêu cầu đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân phải tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa.
   Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc cần phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lấp, đồng thời bảo đảm tính liên thông. Phương châm của đổi mới việc học tập lý luận chính trị là cùng với đổi mới về nội dung phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo, phù hợp với thực tiễn cũng như đối tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy, người học. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, phải xây dựng các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị cấn học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo. 
  Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của nhiều tập thể cũng như các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Cho đến nay, về cơ bản bộ giáo trình đã hoàn thành việc biên soạn theo những tiêu chí đề ra. Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên bậc đại học của các trường đại học, cao đẳng theo chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách.

Giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị

Gồm 5 môn:
- Giáo trình Triết học Mác - Lênin
- Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
.
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức biên soạn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thảo và xuất bản, song do nhiều lý do chủ quan và khách quan, bộ giáo trình chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, cần được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật. Rất mong nhận được các ý kiến góp ý của bạn đọc để bộ giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.
Trân trọng giới thiệu bộ giáo trình với đông đảo bạn đọc.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Sách dày 272 trang, Khổ 14.5 x 20.5 giá phát hành 60,000đ/1 quyển
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:
Điện thoại: ​ 0989 147 555 - Zalo: 0989 147 555
Website: sachphapluat.com - Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

550 Câu hỏi đáp về điển đảo Việt nam
-20%

550 Câu hỏi đáp về điển đảo Việt nam

Giá Bìa: 395,000 đGiá KM: 316,000 đ

Đặt hàng
facebook
zalo chat