Sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ

Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
580 Trang
16 x 24
Bìa cứng
2024
Còn hàng

Giá KM: 288,000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 360,000 đ - Tiết kiệm: 72,000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: QGTS 2024

Lượt xem: 9 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là C trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ của quân và dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
 Năm 1958, nhân dịp kỷ niệm 4 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết bài “Điện Biên Phủ" đăng báo Nhân Dân và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản hai lần vào các năm 1958, 1960 với nhan đề “Bài học thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ”, trong đó nêu lên một số kinh nghiệm về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, như: vấn đề chỉ đạo chiến lược, vấn đề chỉ đạo chiến dịch, vấn đề chiến thuật, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân đội... Tác giả khẳng định: “Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định thắng lợi. Và đó cũng là bài học kinh nghiệm vĩ đại nhất". “Chính con đường đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã đưa dân ta đến Chiến thắng Điện Biên Phủ. Con đường đoàn kết đấu tranh đó nhất định sẽ đưa dân ta đến những thắng lợi mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà".
  Năm 1964, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên cơ sở bài viết “Điện Biên Phủ" đăng trên báo Nhân Dân, Đại tướng đã bổ sung và viết cuốn sách Điện Biên Phủ đầy đủ hơn, phong phú hơn. Tác giả đã trình bày một cách toàn diện, có hệ thống hình thái cuộc kháng chiến của ta vào mùa Hè năm 1953, vạch rõ âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, nêu rõ những chủ trương vô cùng sáng suốt của Đảng ta, nhắc lại diễn biến của tình hình chiến sự, khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ và các chiến thắng trong Đông Xuân 1953-1954 nói chung. Kết thúc cuốn sách, với niềm tin mãnh liệt, tác giả nêu rộ “Trải qua các thế kỷ, trong cuộc đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm để giữ gìn độc lập cho đất nước, dân tộc Việt Nam anh hùng đã từng viết nên những trang sử rất oanh liệt: BẠCH ĐẰNG, CHI LĂNG, ĐỐNG ĐA, ĐIỆN BIÊN PHỦ. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại. Tương lai thuộc về chúng ta Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi tiến lên trên con đường đi đến một tương lai ngày càng tươi sáng. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam nhất định thành công. Sự nghiệp thống nhất nước nhà nhất định thắng lợi".
   Năm 1979, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cuốn sách Điện Biên Phủ tiếp tục được Đại tướng Võ Nguyên Giáp bổ sung nhiều nội dung. Với lập luận sắc bén, tác giả nêu rồ những suy nghĩ rút ra từ cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược - những suy nghĩ sau Chiến dịch Điện Biên Phủ 25 năm.
   Nhận xét về địch, tác giả viết: “Nhìn lại âm mưu của địch, thấy nổi lên một điểm là chúng luôn luôn chủ quan, luôn luôn phạm sai lầm... Chúng luôn luôn chủ quan là vì chúng không nắm được quy luật của chiến tranh nhân dân, do đó, không thể đánh giá đúng ngay bản thân lực lượng của chúng, càng không thể lường hết được sức mạnh to lớn của cả một dân tộc đang đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do... Và trong chiến tranh, đã không nắm được quy luật thì, tất nhiên không tránh được những quyết định chủ quan, dẫn đến sai lầm về chiến lược. Thất bại là tất yếu". 
Về sự chỉ đạo chiến lược của Đảng, tác giả viết: “Cái tỉnh túy nhất và cũng là nét đặc sắc nhất của sự chỉ đạo chiến lược đó là luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công, giành lấy quyền chủ động, giữ vững và phát triển quyền chủ động. Nắm vững quyền chủ động là biểu hiện cao nhất của tư tưởng chiến lược tiến công. Phải nắm vững quyền chủ động trong mọi tình huống, chủ động trong phản công, chủ động trong tiến công, chủ động cả trong tình huống tạm thời tiến hành phòng ngự. Có nắm được quyền chủ động mới buộc được địch hành động theo ý định của ta, mới có thể tạo nên thời cơ mới để tiến công tiêu diệt địch, mới có thể liên tục tiến công quân địch".
   Về bí quyết thắng lợi, tác giả viết: “Bí quyết thắng lợi lớn nhất của dân tộc ta, của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm là đường lối đúng đắn, độc lập tự chủ và sáng tạo của Đảng ta; là sự kết hợp hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng với tỉnh thần quyết chiến và trí thông minh sáng tạo của quân và dân cả nước, giữa tinh thần cách mạng tiến công triệt để của giai cấp công nhân với truyền thống đoàn kết đấu tranh bất khuất của dân tộc; là sự phát triển ngày càng hoàn chỉnh của khoa học và nghệ thuật quân sự đánh giặc, cứu nước của nhân dân ta; là sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh của cả dân tộc được tổ chức lại ở trình độ ngày càng cao với sức mạnh to lớn của thời đại mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo, đánh thắng mọi kẻ thù, giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc".
  Năm 1987, tại Hội nghị tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ của tỉnh Hậu Giang, Đại tướng có bài tham luận “Bám sát thực tiễn, nhạy bén phát hiện đúng quy luật, nắm vững quy luật và hành động theo quy luật, ta sẽ đi đến thắng lợi". Với tri thức quân sự uyên bác, kết hợp thực tiễn lãnh đạo và chỉ huy quân đội trong chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, Đại tướng đã đúc k một trong những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lịch sử và thời đ một sắc: Để giành thắng lợi hoàn toàn và triệt để, chúng ta cần phả Bẩm sát thực tiễn, nhạy bén phát hiện đúng quy luật, nấm vây quy luật và hành động theo quy luật. Với tư duy biện chứng thi sự vật, hiện tượng trong sự vận động, phát triển liên tục, tác bài trình bày sự phát triển sáng tạo, đặc sắc của nghệ thuật quân Việt Nam từ chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiế dịch Điện Biên Phủ đến thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổ dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh
  Để cập quyết định chuyển phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”, tác giả nêu rõ tài năng, s quyết đoán, tinh thần dũng cảm, dám chịu trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong giờ phút lịch sử quyết định của Bộ Chỉ huy mặt trận. Trên cơ sở phân tích quy luật chiến tranh tác giả nêu rõ sự chỉ đạo nhạy bén và kiên quyết của Trung ương Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nếu như trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc đầu ta muốn đánh nhanh nhưng mi phải đánh lâu dài, thì trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, lúc đầu ta định đánh trong hai năm, nhưng sau rút ngắn còn một năm, rồi rút ngắn còn vài tháng. Nhận định về quy luật chiến tranh, tác giả khẳng định, kéo dài hay rút ngắn thời gian đánh bại kẻ thù, giành thắng lợi trong một chiến dịch hay một cuộc tiến công chiến lược, đó là vấn đề nhạy bén phát hiện đúng quy luật, nắm bắt được quy luật, nắm bắt được thời cơ trong các thời điểm cụ thể. Đây là vấn đề cốt yếu, có tính quy luật trong xây dựng và sử dụng lực lượng cách mạng vào những thời điển quyết định của chiến tranh.
  Năm 1989, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng viết bài "Quyết định khó khăn nhất" đăng trên báo Nhân Dân Chủ nhật, đề cập về sự thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác giả nhận định: Việc thay đổi phương châm tác chiến là “một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình". Qua bài viết, người đọc thấy rõ sự thận trọng, kiên quyết, tỉnh thần trách nhiệm, bản lĩnh cách mạng rất cao của người chỉ huy chiến dịch, cách xử lý mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thắng lợi của chiến dịch, bảo đảm thực hiện lời dặn của Bác Hồ: “Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh; không chắc thắng, không đánh".
 Năm 1994, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng viết bài "Điện Biên Phủ - 40 năm sau nhìn lại". Từ đỉnh cao thắng lợi ngày nay, nhìn lại cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những thành tựu và thiếu sót của công cuộc xây dựng đất nước, tác giả nói lên suy nghĩ của mình về các giá trị tinh thần và kinh nghiệm thực tiễn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo đường lối đổi mới của Đảng.
  Năm 1999, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong bài “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu" - trả lời phỏng vấn của Tạp chí Cộng sản, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể về những ký ức và kỷ niệm sâu sắc của mình với Bác Hồ kính yêu và Bộ Chính trị; phân tích ý nghĩa và tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đổi với dân tộc Việt Nam và quốc tế. 
  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng viết bài “Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, tham gia Hội thảo quốc gia “Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước" do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức. Nhân sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, da sự đồng ý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sưu tầm và tập hợp các bài viết của Đại tương bổ sung vào cuốn sách Điện Biên Phủ. 
 Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn: “Cần phải sung, hoàn chỉnh các sự kiện Chiến dịch Điện Biên Phủ". The hiện lời căn dặn của Đại tướng, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 80 năm thành lập Quân đị nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ chín cuốn sách Điện Biên Phủ, có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu sự kiện lịch sử liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, do ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng sưu tầm, tuyển chọn.
  Tự hào về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao truyền thống “Quyết chiến quyết thắng”, kế thừa và phát huy những bài học thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ quyết tâm lập nên những “Điện Biên Phủ mới trong công cuộc đổi mới hiện nay, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Sách dày 580 trang, Khổ 16 x 24 giá phát hành 360,000đ/1 quyển
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:
Điện thoại: ​ 0989.147 555 - Zalo: 0989.147 555
Website: sachphapluat.com - Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

facebook
zalo chat