Sản Phẩm

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Lao động

Số trang: 450 trang  

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: HM: 2020

Lượt xem: 1592 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Hướng dẫn thực hiện Hthống Mục lục ngân sách nhà nước

– Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát,  thanh quyết toán và

xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là năm 2021

– năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

    Nhằm góp phần thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước và những quy định mới trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:

 “Hướng dẫn thực hiện Hthống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”.

 Cuốn sách gồm:

    Phần I: Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;

    Phần II: Hướng dẫn mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

    Phần III: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;

    Phần IV: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

    Với những nội dung trên, chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích trong công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện cuốn sách, mặc dù có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi những hạn chế, chúng tôi rất mong bạn đọc góp ý để lần tái bản được hoàn thiện hơn.

    Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Sản phẩm khác

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Hướng dẫn thực hiện Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước – Công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm