Sản Phẩm

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Như Quỳnh
Tài Chính

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2023

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 316.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 79.000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: ĐT 2023

Lượt xem: 193 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

 Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Ngày 11-8-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Cụ thể như: Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31-01-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10-01-2023 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung).

NO PHOTO

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Phần thứ hai. Quy định mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước

Phần thứ ba. Quy định mới về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay

Phần thứ tư. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Phần thứ năm. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phần thứ sáu. Hệ thống Mục lục ngân sách (Đã được sửa đổi, bổ sung)

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395.000 đồng /1 quyển .

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:

Điện thoại: 083 78 29 229 - 0989.147 555 - Zalo: 0989.147 555

Website: sachphapluat.com - Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)
Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm