Sản Phẩm

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Hà Vy
Tài Chính

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20 x 28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2022

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 316.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 79.000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2022

Lượt xem: 477 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Ngày 11-8-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; bổ sung 11 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới về phân bổ và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; quản lý, kiểm soát thu chi có sử dụng ngân sách nhà nước;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều

Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước

Phần thứ hai. Quy định mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước

Phần thứ ba. Quy định mới về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay

Phần thứ tư. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Phần thứ năm. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phần thứ sáu. hệ thống mục lục ngân sách (Đã được sửa đổi, bổ sung)

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:

Điện thoại: 083.7829229 - 0989.147 555 - Zalo: 0989.147 555

Website: sachphapluat.com Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước
Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Thông tư 51/2022/TT-BTC Ngày 11/08/2022của Bộ Tài Chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm