Sản Phẩm

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Thuỳ Linh
Tài Chính

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2024

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 316.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 79.000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: ĐT 2024

Lượt xem: 79 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Ngày 29-8-2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 771/CĐ-TTg về rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030. Theo đó, để tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính; Kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở; Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30-9-2023. Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

-  Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 nay không có nhu cầu sử dụng: Khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở công tại các đơn vị hành chính dự kiến sắp xếp giai đoạn 2023-2030.

 Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI SẢN, TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023 – 2030

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai. Quy định về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Phần thứ ba. Quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ tư. Quy định về đấu giá tài sản, xử lý tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính

Sách dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi: 

Điện thoại:  083 78 29 229 - 0989.147 555 - Zalo: 0989.147 555

Website: sachphapluat.com  - Email: sachluatmoi@gmail.com

 

Sản phẩm khác

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp công tác xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp giai đoạn 2023-2030
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm