Sản Phẩm

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Bộ Tài Chính
Tài Chính

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2023

Tình trạng: Còn hàng

 

Giá KM: 316.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 79.000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: ĐT 2023

Lượt xem: 74 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

       Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự án để có thể quản lý và chủ động trong chi tiêu của mình. Dựa vào các báo cáo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho từng đơn vị. Do đó, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

   Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản mới quy định về quản lý tài chính, mua sắm tài sản, phí, lệ phí; dự toán, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí và quản lý thu chi ngân sách;... Cụ thể như: Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05-7-2022 Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11-11-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29-3-2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29-11-2022 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26-07-2018 về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-01-2023 Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11-11-2022 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10-01-2023 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

   SỔ TAY KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NO PHOTO

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai. Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Phần thứ ba. Quy định về quản lý tài chính, mua sắm tài sản, phí, lệ phí

Phần thứ tư. Quy định về dự toán, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí và quản lý thu chi ngân sách.

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395.000đ/1 quyển

Xin trân trọng giới thiệu!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:

Điện thoại: ​083 78 29 229 - 0989.147 555 - Zalo: 0989.147 555

Website: sachphapluat.com- Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Sổ tay kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm