Sản Phẩm

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông

Nhà xuất bản: Tài chính

Số trang: 450 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: TB: 2020

Lượt xem: 2139 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Mục lục ngân sách Nhà nước (MLNSNN) là quy định có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, hạch toán kế toán tại Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Để phù hợp việc xác nhập các các cơ quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC, trong đó thông tư đã quy định cụ thể đối với một số mã Chương, mã Khoản, mã Mục, Tiểu mục quy định tại các Phụ lục I, II và III, IV…

Bên cạnh đó, việc quản lý các khoản chi nhằm đảm bảo cho công tác hoạt động tại các cơ quan, tổ chức đơn vị cũng rất quan trọng. Mới đây nhất, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt các văn bản quy định và hướng dẫn các khoản chi và mức chi liên quan đến từng ban ngành.

Để giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu MLNSNN mới; áp dụng đúng các quy định về thực hiện dự toán, triển khai các hoạt động công tác cho năm 2020, quản lý các khoản chi, tránh thất thoát nguồn ngân sách... Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2020

(Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) được áp dụng từ năm ngân sách 2020;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước;

Phần thứ ba. Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên ngành;

Phần thứ tư. Chế độ chi tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí.

Sản phẩm khác

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)
Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (sửa đổi bổ sung) Được áp dụng từ năm ngân sách 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm