Sản Phẩm

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

Nhà xuất bản: Kinh tế TP HCM

Số trang: 447 trang

Kích thước: 19x27 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

 

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: TB: 2018

Lượt xem: 1734 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

 Việc công khai toàn bộ báo cáo tài chính nhà nước là một bước đi nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế, thông qua việc rà soát các khoản chi và đầu tư trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu như công khai báo cáo tài chính được thực hiện một cách minh bạch và rõ ràng. Chính vì vậy, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14-03-2017 của Chính Phủ quy định về báo cáo tài chính Nhà nước, qua đó thông tin tài chính sẽ được công khai qua Cổng thông tin điện tử và phát hành ấn phẩm, bao gồm: Tình hình tài sản nhà nước; nợ và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước…

Bên cạnh đó, để phù hợp với một số điểm mới của Luật ngân sách 2015, Nhà nước đã ban hành Công văn số 18899/BTC-KBNN ngày 31-12-2016 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn kế toán nhà nước trên TABMIS; Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 của Bộ tài chính quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước…

Nhằm hỗ trợ cán bộ kế toán và những người quan tâm nắm vững những quy định mới nhất của Nhà nước về báo cáo tài chính; Chế độ kế toán và quản lý thu chi, áp dụng các nghiệp vụ kế toán TABMIS về ghi chép tài khoản, hạch toán kế toán; phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ;… xin giới thiệu cuốn sách:

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần một. Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước, chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính;

Phần haiHệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép:

-     Danh mục hệ thống tài khoản kế toán;

-     Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán (Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán ngân sách nhà nước; Kế toán vay nợ và trả nợ vay; Kế toán tiền gửi đơn vị tại kho bạc nhà nước; Kế toán thanh toán điện tử KBNN; Kế toán thanh toán bù trừ; Kế toán điện tử liên ngân hàng; Kế toán điều chuyển vốn và quyết toán vốn; Kế toán ngoại tệ; Kế toán các tài khoản không trong cân đối; Kế toán cho vay và thu hồi nợ vay; Kế toán dự toán chi hoàn thuế GTGT; Kế toán chi ngân sách bằng lệnh chi tiền…)

Phần ba. Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ.

-        Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước;  chứng từ thanh toán; chứng từ tín dụng nhà nước;

-            Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ khác. 

Sản phẩm khác

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm