Sản Phẩm

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằn

Nhà xuất bản: Tài chính

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2018

Lượt xem: 2024 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

   Quy định về kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước. Được biên soạn với các văn bản mới nhất hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước như:

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính đã ban  

Thông tư số 77/2017/TT-BTC áp dụng cho: Các đơn vị trong hệ thống KBNN; Cơ quan tài chính các cấp (bao gồm Bộ Tài chính, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS; Các đơn vị khác có giao dịch với KBNN.

Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15-9-2017 Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: 

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất:  Hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Phần thứ hai:  Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước

Sản phẩm khác

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước
Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định kiểm soát các khoản chi ngân sách và quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm