Sách Luật Đất Đai Năm 2024 Và Án Lệ Giải Quyết Vụ An, Vụ Việc Về Đất Đai Trong Thực Tiễn Xét Xử

PGS TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Công An Nhân Dân
592 Trang
19 x 27
Bìa mềm gấp
2024
Còn hàng

Giá KM: 360,000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 450,000 đ - Tiết kiệm: 90,000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: DH 2024

Lượt xem: 74 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

 Xin trân trọng giới thệu đến quý độc giả cuốn sách, Luật Đất Đai Năm 2024 Và Án Lệ Giải Quyết Vụ Án, Vụ Việc Về Đất Đai Trong Thực Tiễn Xét Xử, sách chuyên khảo của tác giả PGS TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa biên soạn

  Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đại ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kính tử - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và kết quả đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay, việc thi hành Luật Đất đai ở các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như việc ban hành văn bản quy định chỉ tiết thi hành Luật Đất đai theo phiên cấp chưa đầy đủ, kịp thời, một số nội dung quy định của pháp luật về đất đai thọc liên châu nghiêm, việc lập, điểu chính quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cát cấp ở nhiều địa phương còn chậmc việc giao đất có thu tiền và cho thuế đất thông qua đầu giả đất còn hạn chế, việe giám sát và đương đất tại các dự án, công trình còn lông lên, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý, việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất nông nghiệp dành cho công ích còn nhiều bất cập. Việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận một số loại đất còn chậm, nhất là đất chuyên đừng và đất ở đã thị lượng Giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn tấu đọng nhiều việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao: việc cập nhật, chính là biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định
   Nguyên nhân chủ yếu của tỉnh trang trên đây, ngoài nguyên nhân khách quan, cần áo chànên quyền ở một số địa phương chân quan tâm đúng mức, chỉ đạo của cụ thể, sát sacc nhận thức về pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, việc đầu tư kinh phí từ ngân sách của các địa phương cho việc thực tiên các nhiện vụ quản lý đất đai còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giản việc thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai chưa được mền khai thực hiện đúng màn, thá tục cấp Giấy chang nhân ở một số địa phương châm được cài cách, còn phoản hà, phức tạp, vượt qua thời gian quy định, việc đầu tư kinh phí cho đạc và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai t địa phương còn ít, địa bàn triển khai dân trái nên việc đăng ký, cấp Giấy chung nhận thực hiện chậm, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa thật sự đượ trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện, hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, nhất là ở cấp huyện còn hạn chế năng lực do thiếu cán bộ và các điể kiện làm việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số quy định về ngh vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận chưa phù hợp thực tế, tình trạng những những khi giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận chưa giảm, gây nhiều bức xúc trưng dư luận, tỉnh trạng vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng còn phổ biến, nhất là các dự án phát triển nhà ở tại các thành phố lớn; ý thức chấp hành pháp luậ trong việc đăng ký đất đai của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa nghiêm, nhất là các cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
   Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý đất đại, giúp người dân hiểu quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, nh là quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng đụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký đất đai, cấp Gily chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tài chính về đất đai, giá đất và đầu giá quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: thủ tục hành chính về đất đa giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai... Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách.

 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ ÁN LỆ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỰC TIÊN XÉT XỬ

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: 
Phần thứ nhất: SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐÔI TOÀN DIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI;
Phần thứ hai: QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý:
Phần thứ ba: MỘT SỐ ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (Từ năm 2016 đến nay).
   Mặc đã nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách có thể còn những khiếm khuyết nhất định, rất mong nhận được góp ý của các độc giả đề lần tái bản sẽ hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn!
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Sách dày 592 trang, Khổ 19 x 27 giá phát hành 450,000đ/1 quyển
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:
Điện thoại: ​ 0989 147 555 - Zalo: 0989 147 555
Website: sachphapluat.com - Email: sachluatmoi@gmail.com

Sản phẩm khác

Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2024
-20%
BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI
-30%

BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI

Giá Bìa: 385,000 đGiá KM: 269,500 đ

Đặt hàng
Pháp luật về kinh doanh bất động sản
-20%

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Giá Bìa: 450,000 đGiá KM: 360,000 đ

Đặt hàng
facebook
zalo chat