Sản Phẩm

CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN THU, CHI TRONG CÁC LĨNH VỰC

Tài Chính

Số trang: 410 trang

Kích thước: 19x27 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2021

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: TB 2021

Lượt xem: 1083 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác  (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Ngày 21/6/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 nhằm khắc phục những hạn chế này.

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập hiểu rõ các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về danh mục sự nghiệp công; giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; phân loại mức độ tự chủ tài chính; tự chủ sử dụng nguồn tài chính; tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN THU, CHI TRONG CÁC LĨNH VỰC

Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác  (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP;

Phần thứ hai. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG VÀ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ - DÂN SỐ; GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP;

Phần thứ ba. TRA CỨU TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG;

Phần thứ tư. TRA CỨU CÁC KHOẢN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC;

Phần thứ năm. TRA CỨU CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, CÔNG TÁC PHÍ;

Phần thứ sáu. TRA CỨU HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; CHI NGÂN SÁCH, ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC;

Phần thứ bảy. HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2021

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được chế độ ưu đãi:

Điện thoại:  ​0989.147 555 Zalo: 0989.147 555

Website: sachphapluat.com  - Email: sachluatmoi@gmail.com 

Sản phẩm khác

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)

Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)
Cơ chế tự chủ tài chính lập chấp hành dự toán và quyết toán thu chi trong các lĩnh vực, Giáo dục Đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - Dân số; Văn hóa, Thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và công nghệ; các hoạt động Kinh tế và lĩnh vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm