Sản Phẩm

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mớii

Nhà xuất bản: Nông nghiệp 

Số trang: 636 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 162.250 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 295.000 đ - Tiết kiệm: 132.750 ₫ ( -45% )

Mã sản phẩm: PL: 2009

Lượt xem: 931 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định chung về bộ tiêu chí quốc gia để đánh giá tiêu chuẩn nông thôn mới

Phần thứ hai: Chương trình hành động của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Phần thứ ba: Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Phần thư tư: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Phần thư năm: Quy định công tác quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phần thứ sáu: Quy định mới về công tác quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng

Phần thứ bảy: Các đề án và mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Phần thứ tám: Quy định mới về giáo dục, y tế, văn hóa để xác định tiêu chuẩn nông thôn mới

Phần thứ chín: Quy định mới về công tác quản lý bảo vệ đê điều, thủy lợi và rừng

Phần thứ mười: Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông thôn đến năm 2015

Phần thứ mười một: Quy định về quản lý, giám sát và thanh toán nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới Phần phụ lục: Các văn bản cập nhật mới nhất

Sản phẩm khác

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm