Sản Phẩm

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Nhà xuất bản: Thế giới

Số trang: 400 trang

Kích thước: 19x27 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2018

Lượt xem: 2189 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

 Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản, quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng;… Cụ thể như: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28-8-2018 Việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm;

Nhằm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ Đảng viên kịp thời nắm bắt các quy định mới liên quan đến vấn đề trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: 

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

& Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa XII.

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Các văn kiện của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phần thứ hai: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phần thứ ba: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Phần thứ tư: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và kết nạp đảng viên

Phần thứ năm: Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Phần thứ sáu: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng

Phần thứ bảy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

Phần thứ tám: Điều lệ Đảng và văn bản hướng dẫn thi hành

Sản phẩm khác

dieu-le-dang-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh
-30%

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm