Sản Phẩm

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Lao động

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2020

Lượt xem: 2262 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Đấu thầu qua mạng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy lùi tiêu cực. Văn bản pháp quy về đấu thầu qua mạng cũng đang được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, hoàn thiện nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Theo đó, bổ sung Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. LUẬT ĐẤU THẦU VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần thứ hai. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Phần thứ ba. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA - MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN QUA MẠNG MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Sản phẩm khác

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu
Quy định chi tiết luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu qua hệ thông đấu thầu mạng quốc gia cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu quang mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm