Sản Phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Lao động

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2020

Lượt xem: 2330 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Hệ thống Quy chuẩn xây dựng luôn gắn liền với quá trình phát triển của ngành xây dựng.  Cho đến nay, hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam chỉ đáp ứng cơ bản các yêu cầu phát triển của ngành, vì vậy  ngành xây dựng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn xây dựng cho đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng, đảm bảo an toàn trong xây dựng…

Trên tinh thần đó, ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng,  Thông tư số 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, Thông tư số 22/2019/TT-BXD ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Ngày 17/02/2020 Chính phủ cũng ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng…, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ
QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY CHUẨN  VỀ NHÀ CHUNG CƯ,
QUY CHUẨN  SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG,

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Phần thứ hai. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ  VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Phần thứ ba. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Phần thứ tư. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Phần thứ năm. VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2019

Xin trân trọng gii thiu cuốn sách đến cùng bn đọc.

Sản phẩm khác

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm