Sản Phẩm

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lao động

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2020

Lượt xem: 3893 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Công tác thanh tra, phòng,chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phi luôn được nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy thời gian qua nhiều chỉ thị, văn bản pháp quy đã được Đảng và Chính phủ hoàn thiện và ban hành như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày
20
-11-2018 của Quốc hội, Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11-07-2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước..

Để quý cơ quan ban ngành thuận lợi trong quá trình tìm hiểu và thực thi pháp luật , Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:

LUẬT THANH TRA
 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Phần thứ hai. LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần thứ ba. LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần thứ tư. LUẬT THANH TRA VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần thứ năm. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, LÃNG PHÍ, CHỐNG THAM NHŨNG

Sản phẩm khác

dai-tuong-vo-nguyen-giap-danh-tuong-the-ky-xx
-20%
danh-ngon-cua-chu-tich-ho-chi-minh
-20%

DANH NGÔN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Giá Bìa: 395.000 đ Giá KM: 316.000 đ

Đặt hàng
dieu-le-dang-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh
-30%

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Luật thanh tra luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm