Sản Phẩm

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Nhà xuất bản: Thế giới 

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

 

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2018

Lượt xem: 2594 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

                Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy việc đổi mới ngành Công an nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ngày càng quan trọng. Thời gian qua, Chính phủ , Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tổ chức, hoạt động của ngành như Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân,
Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26-10-2017 Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16- 11-2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP
ngày 18-07-2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy... 
                Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân hiểu rõ pháp luật, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nghiệp vụ ngành, về quy tắc ứng xử, về chế độ chính sách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Nhà Xuất bản Thế giới cho xuất bản quyển sách:

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Phần thứ hai. QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ, TRANG PHỤC, NGHI LỄ, ĐIỀU LỆNH NỘI VỤ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
Phần thứ ba. QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN
Phần thứ tư. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN
Phần thứ năm. QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Phần thứ sáu : Luật cảnh sát biển
Phần thứ bảy : Luật đặc xá

 

Sản phẩm khác

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá

Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá
Luật công an nhân dân ( Sửa đổi) Luật cảnh sát biển Luật đặc xá
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm