Sản Phẩm

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Hồng đức

Số trang: 450 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: TB 2020

Lượt xem: 1683 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Mục tiêu giáo dục là giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một số văn bản mới trong chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể là Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011…

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đức đã biên tập và xuất bản cuốn sách:

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần thứ nhất: Luật giáo dục quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai: Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Phần thứ ba: Điều lệ trường trung học

Phần thứ tư: Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Phần thứ năm: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phần thứ sáu: Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phòng học bộ môn các trường trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Phần thứ bảy: Quy định về tuyển dụng và sử dụng giáo viên, nhân viên trường trung học.

Phần thứ tám: Nhiệm vụ quyền hạn và định mức thời gian làm việc của hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường trung học.

Phần thứ chín: Tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Phần thứ mười: Nhiệm vụ quyền hạn và chính sách đối với học sinh trung học.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc

Sản phẩm khác

van-hoa-ung-xu-hoc-duong
-20%

VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG

Giá Bìa: 395.000 đ Giá KM: 316.000 đ

Đặt hàng

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm