Sản Phẩm

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính

Tác giả: Trương Thị Thu Hà - Trần Thị Hoàng Yến

Nhà xuất bản: Tư Pháp

Số trang: 567 trang

Kích thước: 16x24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Tình trang: Còn hàng

 

Giá KM: 174.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 290.000 đ - Tiết kiệm: 116.000 ₫ ( -40% )

Mã sản phẩm: MA: 2014

Lượt xem: 3000 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Chính sách mở cửa và trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), thì việc pháp điển hóa các quy định của pháp luật về tố tụng để giải quyết các khiếu kiện hành chính cụ thể hóa các cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế là rất cần thiết. Với tính chất phức tạp của khiếu kiện hành chính, việc xây dựng và ban hành Luật Tố tụng Hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn thay thế Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích chính đáng của người dân là hết sức cần thiết.

   Luật Tố tụng hành chính năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 và thay thế Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 21/5/1996, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 10/1998/PL-UBTVQH10 và số 29/2006/PL-UBTVQH11

Luật Tố tụng hành chính ra đời có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật tố tụng hành chính của các cơ quan thi hành pháp luật, nhu cầu nghiên cứu của đông đảo bạn đọc thuộc các đối tượng khác nhau, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính

và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

Cuốn sách được trình bày theo hai phần. Trong Phần thứ nhất, sau mỗi điều khoản của Luật Tố tụng hành chính có viện dẫn những điều, khoản của các văn bản hướng dẫn thi hành để tiện cho việc tra cứu, áp dụng. Phần thứ hai và thứ ba của cuốn sách đề cập nguyên văn nội dung hoặc trích văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính….

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu!

 

Sản phẩm khác

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa

Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa
Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm