Sản Phẩm

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Tác gải: TS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 806 trang  

Kích thước: 16x24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 175.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 250.000 đ - Tiết kiệm: 75.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: DH: 2013

Lượt xem: 2462 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. Bộ luật Hình sự này thay thế Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989, ngày 12 tháng 8 năm 1991, ngày 22 tháng 12 năm 1992 và ngày 10 tháng 5 năm 1997. Bộ luật mới đã kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Thực hiện triển khai thi hành Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự và để chuẩn bị kịp thời cho việc thi hành Bộ luật Hình sự, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật hình sự, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng Luật hình sự được thuận tiện, chính xác, Tiến sỹ Đỗ Đức Hồng Hà cùng nhóm tác giả đã thống kê, tập hợp và sắp xếp các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự đang có hiệu lực, từ luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành. Cuốn sách 

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

 không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và bổ ích.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Sản phẩm khác

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm