Sản Phẩm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

VŨ ĐÌNH THIÊM
Lao động

Số trang: 450 trang  

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2020

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 332.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 415.000 đ - Tiết kiệm: 83.000 ₫ ( -20% )

Mã sản phẩm: HM: 2020

Lượt xem: 3530 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2020), Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:

 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Cuốn sách này gồm năm phần:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phần II: Một số văn kiện của Đảng về công tác chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945;

Phần IV: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Phần V: Phát huy bài học của Cách mạng Tháng Tám vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay.

Với những nội dung trên, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong tình hình mới.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc

Sản phẩm khác

dai-tuong-vo-nguyen-giap-danh-tuong-the-ky-xx
-20%
danh-ngon-cua-chu-tich-ho-chi-minh
-20%

DANH NGÔN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Giá Bìa: 395.000 đ Giá KM: 316.000 đ

Đặt hàng
dieu-le-dang-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh
-30%

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm