Sản Phẩm

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Oanh

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 616 trang  

Kích thước: 16x24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 252.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 280.000 đ - Tiết kiệm: 28.000 ₫ ( -10% )

Mã sản phẩm: MA: 2018

Lượt xem: 3448 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Nhà ở là một tài sản có giá trị lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người. Sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác liên quan đến nhà ở được mọi người quan tâm đặc biệt. Điều chỉnh các vấn đề về nhà ở củng là một nội dung pháp lý cần thiết  mà bất kỳ quốc gia nào cũng chú trọng. Ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua luật nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật nhà ở năm 2014). Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố ngày 08 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo một hành lang pháp lý cần thiết điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở như phát triển nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở và việc xử lý vi phạm các vấn đề về nhà ở…

Để giúp bạn đọc có cách hiểu đầy đủ, sâu sắc làm cơ sở cho việc áp dụng, nghiên cứu và tìm hiểu Luật nhà ở trên thực tiễn, tập thể tác giả và là các chuyên gia pháp luật đã biên soạn cuốn sách 

“Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

  Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở bình luận các quy định của luật nhà ở năm 2014 trong mối quan hệ với các văn bản luật có liên quan như Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật đất đai năm 2013, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật xây dựng năm 2014… và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng lên một cách hiểu thống nhất và toàn diện.

Các vấn đề liên quan đến nhà ở là vấn đề rộng, phức tạp, nảy sinh nhiều tranh cãi nên cuốn sách này cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến góp ý chân thành của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 6) CHƯƠNG 2: SƠ HỮU NHÀ Ở (ĐIỀU 7 ĐẾN ĐIỀU 12) CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở (ĐIỀU 13 ĐẾN ĐIỀU 48) CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐIỀU 49 ĐẾN ĐIỀU 66) CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở (ĐIỀU 67 ĐẾN ĐIỀU 74) CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở (ĐIỀU 75 ĐẾN ĐIỀU 97) CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ( ĐIỀU 98 ĐẾN ĐIỀU 116) CHƯƠNG 8: GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 117 ĐẾN ĐIỀU 158) CHƯƠNG 9: QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 159 ĐẾN ĐIỀU 162) CHƯƠNG 10: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 163 ĐẾN ĐIỀU 166) CHƯƠNG 11: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 167 ĐẾN ĐIỀU 176) CHƯƠNG 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở (ĐIỀU 177 ĐẾN ĐIỀU 180) CHƯƠNG 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 181 ĐẾN ĐIỀU 182)

Sản phẩm khác

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014
Bình luận Luật Nhà ở năm 2014
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm