Sản Phẩm

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.T

Tác giả: GS. TS. NGUYỄN NGỌC HÒA (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Tư pháp

Số trang: 436 trang

Kích thước: 16x24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2017

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 225.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 250.000 đ - Tiết kiệm: 25.000 ₫ ( -10% )

Mã sản phẩm: DH: 2017

Lượt xem: 2581 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người” là một trong những phương hướng cải cách tư pháp nhằm mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được khẳng định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lựợc cải cách tư pháp đến năm 2020.

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian qua, một loạt các luật lớn, quan trọng đã được ban hành trong đó có Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội khóa XIV ( viết tắt là Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây được xem là một thành tố quan trọng của pháp luật hình sự, là công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an ninh xã hội, trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Để góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhân thức thống nhất pháp luật trong việc áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết vụ án hình sự, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách 

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 )

 Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa 

làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu. Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 12 chương thuộc phần chung Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của các tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc

Sản phẩm khác

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm