Sản Phẩm

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)

Tác giả: Đinh Văn Quế (Biên soạn)

Nhà xuất bản: Thông Tin và Truyền Thông

Số trang: 427 trang

Kích thước: 16x24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

150.000 đ

Mã sản phẩm: SPL: 2018

Lượt xem: 6458 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

          Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 06 năm 2017; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 ( sau đây gọi tắc là Bộ luật hình sự năm 2015). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1999.

Bộ luật hình sự năm 2015 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; là một đạo luật thể chế hóa hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

So với Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới về tội phạm và hình phạt. Việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm là rất quan trọng. Vì vậy, công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự để mọi người, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng nắm được nội dung cơ bản của Bộ luật, trong đó có những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung, nhằm áp dụng thống nhất là vấn đề cấp thiết.

Với ý nghĩa trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn 

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 – Phần thứ nhất” của Thạc sỹ Đinh Văn Quế 

nguyên thành viên hội đồng thẩm phán, Chánh tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tối cao, người đã cho công bố gần 50 tác phẩm về hình sự và tố tụng hình sự, trong đó có bộ sách bình luận khoa học về Bộ luật hình sự năm 1999, đã được các cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, các luật sư, các giảng viên và sinh viên trong các trường đại học luật và cán bộ làm công tác pháp luật tham khảo.

Trên cơ sở cuốn “Bình luận Phần chung Bộ luật hình sự năm 1999”, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu trang phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong phần thứ nhất của Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.

Sản phẩm khác

binh-luan-bo-luat-hinh-su-nam-2015-dinh-van-que
-10%

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)

Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)
Bình luận bộ luật hình sự (Đinh Văn Quế)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm