Sản Phẩm

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)

Tác giả: Hồ Lam

Nhà xuất bản: Lao động 

Số trang: 1040 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 357.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 595.000 đ - Tiết kiệm: 238.000 ₫ ( -40% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2018

Lượt xem: 1400 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành  Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Theo đó, Danh mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.

Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng so với danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo quy định cũ (Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015).

Trong Thông tư mới có 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi Nghị định122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tư do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2020 (VKFTA)

 Nghị định 153/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2020 (ACFTA)

Nghị định 154/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2020 (VCFTA)

Nghị định 156/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2020 (ATIGA)

Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2020 (AKFTA)

Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2020 ÀITA

   Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2020

. Nghị định 150/2017/NĐ-C ngày 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2020. 

Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn  (VJEPA)

. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2020

Sản phẩm khác

chu-giai-chi-tiet-danh-muc-ma-hs-nam-2018
-40%

CHÚ GIẢI CHI TIẾT DANH MỤC MÃ HS NĂM 2018

Giá Bìa: 485.000 đ Giá KM: 291.000 đ

Đặt hàng
chu-giai-chi-tiet-danh-muc-ma-hs-nam-2018
-40%

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018

Giá Bìa: 485.000 đ Giá KM: 291.000 đ

Đặt hàng

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)

Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)
Biểu thuế Xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp (Song ngữ Việt - Anh)
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm