Sản Phẩm

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 450 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2019

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 290.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 415.000 đ - Tiết kiệm: 124.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: HM: 2019

Lượt xem: 4282 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

   Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Từ năm 1930 đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại đó là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:

90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nội dung cuốn sách này gồm các phần:

Phần I: Một số hình ảnh tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Phần II: Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ

vang.

Phần III: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần IV: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong quá trình đổi mới.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện cuốn sách, mặc dù rất cố gắng, song không thể tránh khỏi những hạn chế, ch ng tôi rất mong được bạn đọc góp ý. Vì lý do khách quan, ch ng tôi chưa thể liên lạc để xin phép được hết các tác giả có bài viết sử dụng trong cuốn sách này, chúng tôi rất mong các tác giả vui lòng lượng thứ, hoặc liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có dịp bày tỏ sự cảm ơn chân thành và thực hiện bổn phận với tác giả.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Sản phẩm khác

dai-tuong-vo-nguyen-giap-danh-tuong-the-ky-xx
-20%
danh-ngon-cua-chu-tich-ho-chi-minh
-20%

DANH NGÔN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Giá Bìa: 395.000 đ Giá KM: 316.000 đ

Đặt hàng
dieu-le-dang-va-van-ban-huong-dan-thi-hanh
-30%

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam

90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam
90 Năm lịch sử vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm