Sản Phẩm

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG L

Nhà xuất bản: Lao động 

Số trang: 400 trang  

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Tình trang: Còn hàng

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2019

Lượt xem: 3121 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Ngày 13-5-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24-4-2015Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ.

Ngày 10-12-2018, Văn phòng Quốc hội Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường. Văn bản hợp nhất này hợp nhất từ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 của Quốc hội, và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018 của Quốc hội.

Nhằm kịp thời thông tin đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ­-

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Sản phẩm khác

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ¬- XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm