Sản Phẩm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ

PGS.TS. ĐINH PHI HỔ
Tài Chính

Số trang: 890 trang

Kích thước: 19x27 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2021

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 621.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 690.000 đ - Tiết kiệm: 69.000 ₫ ( -10% )

Mã sản phẩm: SHKT: 2021

Lượt xem: 1439 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Đối với chương trình đào tạo sau đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học giúp học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ có kiến thức của nhà nghiên cứu nhằm thực hiện nghiên cứu dưới dạng luận án nghiên cứu (luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ). Luận án nghiên cứu cũng là một nghiên cứu khoa học nhưng có đặc thù riêng, gắn với sự ràng buộc về thời gian và kinh phí để thực hiện nghiên cứu. Trong thực tiễn ở Việt Nam, khó khăn lớn nhất mà phần lớn học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu gặp phải là sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng cần có của nhà nghiên cứu trong việc thực hiện một nghiên cứu. Việc thực hiện một nghiên cứu đòi hỏi ở nhà nghiên cứu không những kiến thức chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu mà còn cả kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Hơn nữa, nhà nghiên cứu còn phải biết khai thác kết quả nghiên cứu để phổ biến nó với dạng bài báo khoa học. Đây cũng là thách thức cho các chương trình đào tạo Sau đại học, và là mong đợi của học viên, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu.

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ – luận án tiến sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Dựa trên quan điểm xuyên suốt này, tác giả nỗ lực biên soạn cuốn sách với một kết cấu gồm 3 nhóm kiến thức thể hiện trong 3 phần:

Phần 1, Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu, gồm 4 chương: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và Quy trình nghiên cứu; Viết đề cương luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ; Viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ.

Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp và suy diễn, và phân biệt được cách tiếp cận định tính - định lượng, nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nghiên cứu khoa học và luận án nghiên cứu.

Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết một đề cương và luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, phần này giúp người đọc thấy được sự khác biệt về hình thức và nội dung của đề cương cũng như luận văn giữa các trường đại học trong và ngoài nước, và giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Phần 2, Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu, gồm 7 chương: Kiểm định thống kê; Kiểm định giả thuyết; Ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến; Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic; Mô hình phân tích nhân tố khám phá; Mô hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng; Mô hình cấu trúc tuyến tinh.

Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu; đặc biệt là việc sử dụng phần mềm SPSS, AMOS và  EVIEWS trong phân tích. Phần này cũng bao gồm kiến thức về công cụ phân tích thống kê, và ứng dụng phân tích các mô hình kinh tế lượng thường được sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới: hồi quy tuyến tính, hồi quy binary logistic, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy dữ liệu bảng, cấu trúc tuyến tính. Mỗi mô hình ứng dụng trong kinh tế được trình bày trên 4 khía cạnh: Luận cứ khoa học của mô hình; Mô hình định lượng cụ thể và thích hợp được lựa chọn; Sử dụng phần mềm thống kê để vận hành mô hình; và Tình huống cụ thể cho người đọc tự ứng dụng. Trong sách này, tác giả sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0, AMOSS, 20.0 và EVIEWS 8.1 để hướng dẫn xử lý dữ liệu và kèm phụ lục dữ liệu cho phân tích (Bạn cần cài đặt 3 phần mềm này mới ứng dụng được các mô hình trong các chương).

Cần nhấn mạnh rằng cuốn sách này không đi sâu vào việc chứng minh các công cụ kiểm định của kinh tế lượng mà chỉ tập trung vào việc ứng dụng chúng trong phân tích kết quả của mô hình định lượng.

Phần 3, Viết bài báo khoa học.

Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc cách trình bày một bài báo khoa học kinh tế. Nội dung phần này tập trung vào: (1) Hình thức và nội dung của một bài báo khoa học; và (2) Cách trích nguồn tài liệu tham khảo. Tác giả giới thiệu 13 bài báo khoa học đạt chuẩn quốc gia và quốc tế đã công bố để bạn đọc tham khảo.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc. 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Hiện nay tác giả Đinh Phi Hổ là Phó Giáo sư, Tiến sĩ của trường Đại học Phan Thiết.  Năm 1984, ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Nông nghiệp ở trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Ông nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Colombo, Sri Lanka, năm 2002. Đến năm 2006, ông nhận chức danh Phó Giáo sư.

PGS.TS. Đinh Phi Hổ là giảng viên cao cấp tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Phan Thiết, là giảng viên thỉnh giảng các môn học Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống kê trong kinh doanh và Phương pháp nghiên cứu cho các chương trình sau đại học của các trường ĐH Ngân hàng, ĐH Mở, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Văn Hiến, ĐH Cửu Long và ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, TP.HCM, ĐH Cửu Long, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu và ĐH Trà Vinh.

PGS.TS Đinh Phi Hổ đã hướng dẫn  05 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế Luật – ĐHQG TP.HCM, ĐH Ngân Hàng TP.HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng) và 110 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; có 70 bài báo KH, trong đó 13 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín.  Ngoài ra, ông còn có 18 cuốn sách chuyên khảo đã xuất bản.

Ông cũng đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, chẳng hạn như giữ vai trò thành viên và thư ký khoa học đề tài NCKH cấp Nhà nước mang tên “Những biện pháp kinh tế, tổ chức và quản lý để phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn Nam Bộ” đã được nghiệm thu năm 1996; và thành viên các đề tài NCKH cấp Bộ như “Kinh tế trang trại ở Nam Bộ” và “Hệ thống cung ứng – Marketing vật tư nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long”. Ngoài ra, ông còn là chủ nhiệm 2 đề tài cấp tỉnh “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước từ 2006 đến 2020” đã được nghiệm thu năm 2006 và “Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre – Thực trạng và giải pháp” đã được nghiệm thu năm 2014.

Ông tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ cho nhiều trường đại học như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Phan Thiết, ĐH Ngân hàng, ĐH Mở, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Bình Dương, ĐH Phan Thiết; ĐH Cửu Long, ĐH Trà Vinh, ĐH Sài Gòn, ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM và ĐH Quốc tế Hồng Bàng. 

Sản phẩm khác

van-hoa-ung-xu-hoc-duong
-20%

VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG

Giá Bìa: 395.000 đ Giá KM: 316.000 đ

Đặt hàng

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ & LUẬN ÁN TIẾN SĨ
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm