Sản Phẩm

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 400 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2019

Lượt xem: 3024 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

  Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực cụ thể như: Văn bản hợp nhất số 210/VBHN-BTP ngày 19-01-2018 Hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-03-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04-9-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;…

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính,  Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất:      Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai:          Hướng dẫn xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Phần thứ ba:           Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, bất động sản

Phần thứ tư:          Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường

Phần thứ năm:       Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Phần thứ sáu:          Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Phần thứ bảy:        Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Phần thứ tám:          Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Sản phẩm khác

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm