Giỏ hàng
0 mặt hàng
 
Nhà Xuất Bản
 
Yahoo! Live Chat
Ms. Ngọc HP:0978 718 705
Ms. Ngọc  HP:0978 718 705
Ms. 0978 718 705
Ms. 0978 718 705
Ms. Ngọc 0978 718 705
Ms. Ngọc 0978 718 705
 

bộ luật tố tụng dân sự 2012, mới nhất

bộ luật tố tụng dân sự 2012, mới nhất
Xem Ảnh lớn
Giá bán: 299,000 VNĐ
Số Trang: 560
Mã sách: BLTTDS

Số lượng: Chọn mua

bộ luật tố tụng dân sự năm 2012,

Liên hệ: Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - 08.6684 3979

 

Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật

 về tố tụng dân sự - kinh tế - lao động Mới Nhất

   

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

Phần I. Bộ luật tố tụng dân sự (đã dược sửa đổi , bs năm 2011;

Phần II. Các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành bộ luật Tố tụng dân sự;

Phần III. Bộ luật Dân sự và các văn bản mới hướng dẫn thi hành;

Phần IV.  Các quy định mới về  thi hành án dân sự  ;

Phần V. Các văn bản mới có liên quan.

            Sách dày 500 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu tháng 04/2011.

Giá: 299.000đ. (Có hóa đơn)

Liên hệ:   

Ms. Ngọc -  Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
 

Trung Tâm Sách Pháp Luật